“HEDEFİ HERKESİN HEDEFİ OLMAK”

8.1.2020 15:17:13 EĞİTİM

Misyonlarını Başöğretmen Mustafa Kemal’in çizmiş olduğu muasır medeniyetler çizgisinin üstüne çıkarmak olarak açıklayan Ali İhsan Ortaokul Müdürü İbrahim Altundal; “Çocuklarımızın sadece akademik değil bilim sanat ve kültür ile de donanımlı olması için daha yapmamız gereken çok proje ve çalışma var” diyor. Hedeflerini de büyük tutan bir anlayışla eğitim hayatına devam eden Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu, sadece Ataşehir’de değil Türkiye’de de bir marka olmayı hedefliyor ve İbrahim Altundal; “Fikirleriyle, düşünceleriyle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak, onları ileriye taşıyacak herkese kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açık” diyor.

 

Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu öğrencilerine milli ve manevi değerleri tanıtırken, çevresinde olup bitene de duyarlı olmayı öğretiyor. Dört yıldan beri hamiliğini Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı, “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine destek vererek, evini barkını terk etmiş çocuklara yardım etmenin gururunu yaşıyor. Öğrencilerine yetim çocukları anlayacak, onları kardeş olarak görecek bakış açısının önemini kavratıyor. İyilik yapmanın insana verdiği huzuru anlatan yönetim anlayışı, öğrencilerinin de bu iyilik hareketinde öncü olmalarını hedefliyor.

 

“BU OKULDA MANEVİ BİR ATMOSFER VAR!”

 

 

Ataşehir Mimar Sinan Camii’ne, Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii’ne ve Aziz Mahmud Hüdayi Dergâhı’na gezi düzenleyen okul, öğrencilerin kutsal mekânlara olan bakış açılarını gözlemliyor  ve onların anlam dünyasına farklı pencereler açmaya çalışıyor.

Okulun konferans salonunda önemli gün ve gecelerle ilgili (Mevlit Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili) programlar düzenleniyor. Gerek sınıf bazında, gerekse okul bazında yapılan bu programlarla okulda, manevi bir atmosferin oluşmasına katkı sağlanıyor.  

 

“BİR DİL BİN UFUK”

 

 

Yabancı dil eğitimi küreselleşen dünyada, diğer kültürlerle etkileşim içinde olmak, yaşanılan çağı yakalamak, bilimsel gelişmeleri takip etmek, özümsemek için gerekli unsurlardan biri haline gelmiş durumda.

Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu da dil öğretiminde yenilikleri takip eden dinamik kadrosu ve geniş teknik imkânları ile öğrencilerini donanımlı, farklı fikirlere ve kültürlere saygılı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi kendisine amaç ediniyor.

Yabancı dil ağırlıklı program 5. sınıflarda, 12 ders saati ana İngilizce dersi (Main Course), 4 ders saati de dil becerileri (Skills) olmak üzere haftada toplam 16 saat olarak düzenleniyor. Ana İngilizce dersi, bir İngilizce öğretmeni tarafından yürütülmekte olup, bu derslerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri ile birlikte ağırlıklı olarak dil bilgisi üzerinde duruluyor. Dil becerileri dersinde ise temel olarak dilin dört ana becerisi üzerine odaklanılıyor.

Yabancı bir dili öğrenmenin, sadece o dilin yapısını öğrenip belli kalıplar içerisinde cümleler kurmaya çalışmak olmadığı, aksine öğrenilen dilin yaşayarak, kültürünü tanıyarak, geliştirilebileceği ve her öğrencinin farklı yöntemlerle öğrendiği ilkelerinden yola çıkan eğitim kadrosu, bu süreci dil öğrenme araçlarının tamamını kullanarak titizlikle yürütüyor.

 

DOĞANIN MUAZZAM KİTABI: MATEMATİK

 

Her yapılan işin içinde olan matematik, bilimlerden en soyut olanıdır. Soyut düşünebilmek için çocukların yaratıcılıklarını artırıcı oyuncaklarla ve oyunlarla yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin gelişim özellikleri bakımından somut işlemsel dönemden, soyut işlemsel döneme geçiş yaptığı bu evrede, öğrencilerin gelişim özellikleri de dikkate alınarak yapılacak öğretim çok önemlidir.

Matematik dersinin işlenişinde öğretimin kalıcı olması için, bireyin öğrendiklerini karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanması, öğretim esnasında öğrencinin aktif olarak rol alması ve öğrenilen bilginin hitap ettiği duyu organlarının fazla sayıda olması gerekir.

Bu kapsamda Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu matematik zümresi, materyal kullanımı, akıllı tahta ve EBA kullanımına özen göstererek öğrencilerini aktif olarak derse katıyor. Onların daha çok duyu organına hitap ederek, dersleri eğlenceli hale getiriyor ve kalıcı öğrenme sağlıyor.

 “KİTAPLARDAN GELEN FISILTILAR”

Küçükken herkesin hayal  kahramanları olmuştur. Red Kit, Pollyanna, Ayşegül ile maceralara atılmayan yoktur. İşte bu kahramanlar Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu’nda öğrencilerin karşısına çıkıyor! Türkçe zümresinin düzenlemiş olduğu "Roman Kahramanları Festivali"inde bu deneyimi öğrencilerine yaşatan okul, okudukları kitapları bir de kitabın hayal kahramanlarından  dinletiyor.

Okul yönetimi "Roman Kahramanları Festivali” ile kitap okumayı görev olmaktan çıkarıp, hiç bedel ödemeden kazanılacak bir dünya deneyimi olduğu anlayışını öğrencilerine kazandırıyor.

EVRENSEL DİL: MÜZİK

Her çocuğun özellikle kendisini iyi ifade edebileceği müziksel etkinlik türünde grupla çalışması onun sosyalleşmesinde çok önemlidir. Grupla söyleme, sesini doğru kullanabilme, uyum becerisi bireysel çalgı çalması enerjisini olumlu yönlendirebileceği ve ritim melodi duygusunu geliştirebileceği türden etkinliklerdir. Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu müzik ailesi, ders içi ve ders dışı etkinliklerinde duyma, birlikte çalabilme ve söyleyebilme yönlerini geliştirecek etkinlikler yapıyor. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki milli bayramlarda müzik coşkusunu doyasıya yaşatıyor.

SANATLA ŞEKİLLENEN HAYATLAR

Sanat eğitiminin kişide geliştirdiği her davranışın, toplumsal açıdan bakıldığında birlikte yaşama kültürüne katkılarının önemini yadsımak büyük hata olacaktır.

Okul yönetimi, görsel sanatlar atölyelerinde yaratılan ortamlarda her bir öğrencinin kişiliğinin, sanatın incelikli, naif, derinlikli, zarif ve estetik dokunuşları ile şekillenmesine katkı sağlıyor.

Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokul eğitim ekibi şunu biliyor: Bir milletin yükselişi, çocukların pozitif ilimlerle donanmasının yanında, sahip olduğu değerlerin çoğalmasıyla mümkün olur. Öğrenci, önemsendiğinde ve duygudaşlık değerlerine önem verildiğinde iyi bir birey olarak yetişir.