Ataşehir’in Eğitim ve Kültür Yuvası

8.1.2020 15:49:00 EĞİTİM

TEB Ortaokulu kapasitesi ile il ortaokulları arasında eğitim sisteminin temel amaçlarını gerçekleştirmek ve topluma yeni değerler kazandırmak için, öğrencilerin kendilerinde var olan yeteneklerini keşfetmesine olanak yaratıyor ve misyonlarını bu doğrultuda geliştiriyor.

 

1995-1996’da eğitim ve öğretime başlayan TEB Ortaokulu’nun binası T.Emlak Bankası tarafından yapıldı. 36 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 fen laboratuvarı, çok amaçlı salon, iş eğitimi atölyesi ve spor salonu kapasitesiyle 1995’te T.Emlak Bankası Ataşehir İlköğretim Okulu adıyla eğitim öğretime kapılarını açtı.

 

T.Emlak Bankası Ataşehir İlköğretim Okulu iken 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim öğretimin 4+4+4 olmasından dolayı İlkokuldan ayrılarak T.Emlak Bankası Ataşehir Ortaokulu olarak eğitim öğretime devam etti.

 

2017-2018 eğitim öğretim yılında İSMEP kapsamında yıkılıp yeniden yapılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında yeniden modern tasarım ve atölyeleriyle eğitim öğretim hayatına devam etmeye başladı.

 

TEB Ortaokulu öğrencilerini yetiştirirken;

Digital dünyaya hâkim

 Çağdaş düşünen

Milli, Manevi

İnsani, Evrensel

Etik değerlere sahip

Tam donanımlı

 İyi insan

 İyi vatandaş olmalarını önceliklerine alıyor. Ayrıca TEB Ortaokulu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere verdiği önem sayesinde elde ettiği başarılarıyla cazibe merkezi halinde.

TEB Ataşehir Ortaokulu’nun Temel Değerleri

 

1. Etik değerlere bağlılık: Okulun amaç ve misyonu göz önüne alınarak yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.

2. Cumhuriyet değerlerine bağlılık: Cumhuriyet’in getirisi olan çağdaşlık, bilim ve aydınlık ifadelerine bağlılık.

3. Akademik özgürlüğe öncelik verme: İfade etme, gerçekleri kısıtlama olmaksızın bilgiyi yayma, araştırma yapma ve aktarma özgürlüğünü garanti altına alan akademik özgürlük.

4. Kültür öğelerine ve tarihine bağlılık: Cumhuriyet’in ve kültürel değerlerinin korunmasının yanı sıra okulun sahip olduğu varlıkların da korunması. 5. Saydamlık: Yönetimsel şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri.

6. Öğrenci merkezlilik: Öğrenme-uygulama ortamlarında yürütülen çalışmaların öğrenci odaklı olması, öğrenciyi ilgilendiren kararlara öğrencilerin katılımının sağlanması.

7. Kaliteyi içselleştirme: Araştırma, eğitim ve idari yapıda oluşturulan kalite bilincinin içselleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.

8. Katılımcılık: İyi yönetimin vazgeçilmez unsurlarından birinin de katılımcılık olduğu bilinciyle, mali yönden planlama süreci, idari yönden karar alma süreci, kaliteli yönetim için paydaşlarla çalışma ilkesi.

9. Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı: Bilinçli ve sahip çıkılacak öncelikli unsurlara duyarlı bir toplum oluşturmak için yapılması gereken görevleri yerine getirmek.

TEB Ortaokulu’nda...

48 Derslik

1 Fen Laboratuvarı

1 Teknoloji ve Tasarım Atölyesi

1 Görsel Sanatlar Atölyesi

1 Müzik Atölyesi

1 Robotik Kodlama Atölyesi

1 Bilişim Atölyesi

1 Yemekhane

1 Çok Amaçlı Salon

1 Spor Salonu

 T.Emlak Bankası Ataşehir Ortaokulu Müdürü Cengiz Demirbaş, eğitmen kadrosuyla birlikte eğitimde rol model olmak için önceliklerini şöyle dile getiriyor: “Öğrencilerimizi sosyal ve akademik başarıya, analiz ve sentez yetisine, hoşgörüye, farklılıklara saygıya dayalı eğitmek ve bu çerçevede sorumluluk almalarını sağlamak T. Emlak Bankası Ataşehir Ortaokulu’nun temel eğitim misyonlarıdır. Öğrencilerimizin evrensel insani değerler konusundaki hassasiyetlerini geliştirme konusuna yürekten bağlıyız. Kendilerini doğru ifade edip, hedeflerine ulaşmaları için gereken tüm olanakları sunmak öncelikli hedefimizdir. Modern dünyanın önemli bir aktörü olan Türkiye’de kültürel, sosyal, entelektüel zenginliğe sahip, iletişimi kuvvetli genç nesillere ihtiyaç duyuluyor. Biz de eğitimleri süresince gençlere bu özellikleri, kazandırmaya çalışıyoruz. Okulumuzun sağladığı akademik gelişimin yanı sıra, dil öğrenimine gösterilen özen, sosyal dayanışma projelerine, sanat ve spor etkinliklerine verilen destek, geleceğin mimarı olacak öğrencilerimize, farklı bir dünyanın kapılarını açmak en büyük arzumuz.”

 

ATAŞEHİR ORTAOKULU ERASMUS KA229 OKULLAR ARASI DEĞİŞİM ORTAKLIĞI (SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS) PROJESİ

 

TEB Ataşehir Ortaokulu ulusal ajansın 2018-2019 teklif döneminde kabul edilen ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı Haziran ayında sona erecek olan Erasmus KA229 Avrupa Birliği projesi, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin dört ayrı ülkenin eğitim sistemlerini, kültürel yapılarını, efsanelerini, coğrafyalarını, tarihlerini, geleneklerini, öğrencilerin okul içinde ve dışında aktivitelerini tanımalarına olanak sağladı.

Devam eden proje ‘CONNECT’in amacı projeye dahil olan Bulgaristan, İtalya, Polonya, Slovenya ve Türkiye arasında kültürel bir köprü kurmak. Kurulacak bu köprünün temellerini atacak olanlar da öğrenciler. Öğrencilerin öğretmen olarak görev aldığı projede, her hareketliliğin konu başlıkları okullardaki derslerle paralellik gösteriyor. Dersi hazırlayan, yöneten ve değerlendiren öğrenciler oluyor. Bu sayede hem beş ayrı kültür birbirini tanıma olanağı buluyor, hem de öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı empatileri artıyor.

TEB ATAŞEHİR ORTAOKULU CONNECT PROJESİ DAHİLİNDE YAPILANLAR

2019/OCAK İTALYA: Ortak ülkelerin tarih ve müzik dersi öğrencilere sunuldu. Türk tarihi Orta Asya’dan Kurtuluş Savaşı’na kadar öğrencilere anlatıldı. Müzik dersi aracılığıyla Aşık Veysel tanıtıldı. Keman ve saz eşliğinde “Uzun ince bir yoldayım” türküsü ortak ülke öğrencilerine öğretildi.

2019/MAYIS POLONYA: Ortak ülkelerin hobi sunumları yapıldı. “Ergenekon Destanı” TEB Ataşehir Ortaokulu öğrencileri tarafından tiyatro olarak sahnelendi. Öğrenciler diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla tüm ülkelerin destanlarını bir araya getirerek ortak destanlar resimler, kısa tiyatrolar hazırladı.

2019/EKİM SLOVENYA: Türkiye’nin coğrafi özellikleri tanıtıldı. Her ülkeden gelen öğrenciler kendi ülkelerindeki çocuk oyunlarından örnekler verdiler.

2020/MART BULGARİSTAN: Tarihteki ünlü kişiler ve gelenekler tanıtıldı.

2020/MAYIS TÜRKİYE: Mayıs ayında Türkiye’de gerçekleşecek olan toplantıda çalışmanın TEB Ataşehir Ortaokulu öğrencilerine neler kattığını içeren bir sunum hazırlanarak çevre okullardaki öğrencilerle paylaşılacak

TEB Ataşehir Ortaokulu’nda öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve duygusal yönden gelişmiş, empati kurabilen bireyler olmaları yönde faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bunun için de öğrencilerin can dostlarıyla kurdukları içten bağ, okula mutluluk ve anlayış olarak geri dönüyor.