Cumhuriyet Bir Asırlık Hürriyet

8.1.2020 17:47:47 EĞİTİM

Milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızın en önemlisi olan Cumhuriyet Bayramı 96. yıl dönümünde, bayram duygusunun yaşattığı coşku, mutluluk, gurur, birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle tüm yurdu donattı.

Devlet biçimimizi teşkil eden, bunun yanı sıra halkı her alanda ileriye güdümleyen bir ilke olma değerini de her daim yaşatan Cumhuriyet, Ataşehir’de de her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü için hazırlanan etkinlikler bir gün önceden başladı. Yapılan etkinliklerin ilk durağı Ataşehir Cumhuriyet Meydanı oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreninde kalabalığın coşkusu bir asra dayanan Cumhuriyet’in değerini ikiye katladı.

Bayramın ikinci durağı ise 29 Ekim sabahı Ataşehir Bulvarı oldu. Ataşehir Bulvarı ilçe kurulduğu yıldan bu zamana kadar böyle bir kalabalık ve coşkuyla dolup taşmamıştı. İlçe okullardaki öğrencilerin hazırlamış olduğu geçit töreni, şiirler ve çeşitli spor dallarında ödüle laik görüldüklerinin haklı gururu Ataşehir Bulvarı’nın Cumhuriyet Bayramı’na yakışır bir hal almasını sağladı.

 

Törende konuşan Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da ilçe okullarının hazırlamış olduğu tören programından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertaş Cumhuriyet konuşmasında birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet bir zaferdir. Milli mücadelenin tescilidir. Topyekûn bir milletin varlık mücadelesinin milli egemenlik anlayışıyla yönetime yansıması ve taçlandırılmasıdır. Cumhuriyet mecburiyettir. Bu durum 29 Ekim 1923’te ‘Türk milletinin karakterine vahdetlerine en uygun olan idare  Cumhuriyet idaresidir.’ denilerek, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ifade edilmiştir. Bu yönetimde halkın seçme ve seçilme hakkı vardır. Bu yönüyle Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en önemli miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Millet olarak bunun haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun için ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için, dünyadaki gelişmeleri iyi tahlil etmeli, milli birlik ve dayanışma içerisinde birbirimize kenetlenerek, birlik ve beraberliğimizi sürdürmeliyiz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihin her döneminde  politik, strateji ve polemik bir cazibe merkezi olmuştur.  Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin güçlü ve mutlu olabilmenin  temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini  birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatan düşmanlarının üzerimizdeki planları bozulmaya mahkûmdur. Birliğimiz en zor zamanlardaki dayanağımız olduğu gibi Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkaracaktır. Zira milli mücadelede sağlanan zafer  birlik ve beraberlik gücüyle kazanılmıştır.” 

 

Bir dizi devrimin anahtarı olan Cumhuriyet, Ataşehir’de gelenekselleşen Fener Alayı yürüyüşüyle devam etti. Akşam saatlerinde başlayan Fener Alayı yürüyüşü Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin katılımıyla gerçekleşti. Binlerce kişi Fener Alayı yürüyüşünde hep bir ağızdan Cumhuriyet marşlarını söylediler. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet, Ataşehir’de müziğin evrensel gücüyle birleşerek coşkusunu artırdı.

Cumhuriyet’in ilan edilişinin üzerinden geçen 96 yıl boyunca Türk milleti “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” gerçeğiyle nefes alıyor. Bu nefesi aldıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye’ye yakışır yönetim şekli olan Cumhuriyet idaresini Türk milletine armağan edişinin coşkusu, artarak kutlanmaya devam edecek.

Cumhuriyetin değerini en güzel şekliyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri anlatıyor...

- Türkiye devletinin şekl-i hükûmeti Cumhuriyet’tir.

- Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

 -Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

-Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

 -Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

-Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir

-Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.

 -Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.

 -Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız.

-Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.

 -Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyet’tir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.

-Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. 

-Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyet’in adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.

-Gelecek nesillerin Türkiye’de Cumhuriyet’in ilan günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, Cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve Cumhuriyetçi çocukları, böyle Cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir. 

-Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yaşının kutlandığı törende Ataşehir İlçe Spor Şenlikleri Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması’nda ödül alan öğrenciler:

 

KÜÇÜK KIZLAR

1- Azra Naz ERCAN Sare Selahattin Uzel O.O. 

2- Yaren ALTAY Sare Selahattin Uzel O.O.

3- Özge ASLAN Sare Selahattin Uzel O.O.

 

KÜÇÜK ERKEKLER

1- Eyüp KAYA Rabia Leman İ.H. O.O.

2- Emirhan KAYA Ali İhsan Hayırlıoğlu O.O.

3- Akif S. YILMAZ Sare Selahattin Uzel O.O.

 

YILDIZ KIZLAR

1- Rojin YILDIZ Sare Selahattin Uzel O.O. 

2- Şevval ÇATALCA Rabia Leman İ.H.O.

3- Ceren KAÇAN Sare Selahattin Uzel O.O.

 

YILDIZ ERKEKLER

1- Tuha DOKTAŞ Sare Selahattin Uzel O.O.

2- Veysel ÜNSAL Rabia Leman İ.H.O. 

3- Ali KARADENİZAli İhsan Hayırlıoğlu O.O.

  

GENÇ KIZLAR

1- Ceydanur YILMAZ Prof. Faik Somer Spor Lisesi

2- Yaren SIRITOĞLU Prof. Faik Somer Spor Lisesi

3- Merve UĞURLU Prof. Faik Somer Spor Lisesi

 

GENÇ ERKEKLER:

 

1- Doğan YILMAZ Prof. Faik Somer Spor Lisesi

2- Hakan IŞIK Mehmet Rauf A.L.

3- Semih Y. HEKİMOĞLU Mehmet Rauf A.L.

 

TAKIM SIRALAMASI

 

KÜÇÜK KIZLAR

1- Sare Selahattin Uzel O.O.

2- Piri Reis O.O.

3- Rabia Leman İmam Hatip Ortaokulu

 

KÜÇÜK ERKEKLER

1- Ali İhsan Hayırlıoğlu O.O.

2- Rabia Leman İmam Hatip Ortaokulu 

3- Sare Selahattin Uzel Ortaokulu

 

YILDIZ KIZLAR

1- Rabia Leman İmam Hatip Ortaokulu

2- Sare Selahattin Uzel Ortaokulu 

3- Şehit Haşim Usta İ.H. Ortaokulu

 

YILDIZ ERKEKLER:

1- Rabia Leman İmam Hatip Ortaokulu 

2- Ali İhsan Hayırlıoğlu O.O.

3- Sare Selahattin Uzel Ortaokulu

 

GENÇ KIZLAR

1- Prof. Faik Somer Spor Lisesi

2- Ataşehir Anadolu Lisesi 

3- Ataşehir Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

 

GENÇ ERKEKLER

1- Prof. Faik Somer Spor Lisesi

2- Mehmet Rauf Anadolu Lisesi

3- Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi