KADRİYE FAİK KOPARAN İLKOKULU’NDA ÇOCUK OLMAK ÇOK GÜZEL

5.1.2020 20:10:25 EĞİTİM

Kuru ve ezbere dayalı eğitim öğretimden uzak, içinde bulunduğu çağın gereklerine uygun idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri ile bütünleşip, ortak akıl yürüten bir yönetim anlayışıyla, Kadriye Faik Koparan İlkokulu’nda çocuk olmak çok güzel…

Ana sınıflarında günde dört saat, ilkokullarda günde üç saat çocuk kulübü uygulaması yapan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin eğitim dünyalarında olumlu sonuçlar sağlıyor.

2023 Eğitim Vizyonu ile başlayan atölye çalışmaları, Kadriye Faik Koparan İlkokulu’nda (KFK) öğrenmenin ve sosyalleşmenin önünü sonuna kadar açıyor. Yazılım ve tasarım atölyeleri, robotik kodlama ve STEM çalışması, görsel sanatlar atölyesi, öğrencilerin el becerilerini ortaya çıkaran elişi çalışmaları, müzik atölyesinde ritim ve solo müzik çalışması, drama atölyesinde öğrenmede dramanın rolü çalışmaları, salon sporları atölyesinde halk oyunları, dart, jimnastik, bahçe ve hayvan bakımı (ekolojik) atölyesinde kümes hayvancılığı ve sebze yetiştiriciliği çalışmaları, açık hava sporları atölyesinde basketbol, voleybol, futbol, geleneksel çocuk oyunları FeTeMM atölyesinde yaparak ve yaşayarak öğrenme çalışmaları yapılıyor.

 

• 30 Derslik

• Etkileşimli tahtalar

• FeTeMM Atölyesi

• Konferans salonu

• 2 Yemekhane

• 2 Rehberlik servisi

• Müzik atölyesi

• Drama Atölyesi

• Yazılım ve Tasarım Atölyesi

• Bahçe ve Hayvan Bakım Atölyesi

• Salon Sporları Atölyesi

• Öğretmenler odası

• Kütüphane

• Revir

Neden Ekoloji?

Oluşturulan ekoloji sınıfında öğrencilerin kendi ürünlerini kendileri yetiştiriyor. Öğrenciler bu sayede doğa ve çevre bilinci kavramını öğreniyor. Yaptıkları etkinliklerle doğa sevgisi, problem çözme yeteneği ve yaparak yaşayarak öğrenme becerisine sahip oluyorlar. Öğrencilerin doğaya karşı farkındalıkları artıyor. Kelime hazneleri gelişiyor ve ince kaba motor kas gelişimleri destekleniyor.

Her olayın bilimsel bir karşılığı vardır. Öğrenci bitkinin bölümlerinden fotosentez olayını, turşu yapımı ile saklama yöntemlerini ve fermantasyon olayını, ekmeğin yapımında ise mayalanma sürecini öğreniyor.

Ekolojinin Kazanımlar

• Çevre Bilinci

• Problem Çözme

• Küresel Farkındalık

• Takım Çalışması

• Özgüven Gelişimi

• Yaparak Yaşayarak Öğrenme

 

Neden Satranç?

Çünkü satranç insan karakterinin, yaşamının tahtaya yansımasıdır. Sabırlı olmayı öğretir. Plan yapmayı öğretir. Muhakeme yapmayı geliştirir. Düşünmeyi sağlar. Disiplin kazandırır.

Neden Yoga?

Çünkü en güzel öğrenme eğlenerek yapılır. Çocukların denge, güç ve esneklik içeren tüm yoga pozlarını aktarmayı tercih eden çocuk yogası derslerinin amacı, çocukların kendine güvenmesini, disiplin kazanmasını, odaklanmayı, takım çalışmasını, olumlu düşünceyi, doğru nefes almayı ve dikkat artışını geliştirmektir.

Geleneksel Bir Kültür:

Halk OyunlarıGeleneksel kültürlerin yöreye göre değişkenlik gösteren ifadeleri vardır. Oynayanların ve izleyenlerin ulusal duygularını coşturmak, çocukların bir birey olarak sosyalleşmesini, bu çalışmalar sayesinde müzik dinleme yeteneğini geliştirir. Ritim duygusu hızla ilerler. Grup çalışması olduğu için paylaşımı, görev ve sorumluluğu, disiplini ve en önemlisi bulunduğu sosyal çevreye uyumu bu çalışmalarla kazanır. Çalışmalar neticesinde gösteriler ve yarışmalara katılarak kendini ifade edebilmekte ve böylece öz güvenini kazanma şansı elde edebilmektedir. Öğrenciler, bu çalışmalar sayesinde vücut dilini kullanmayı öğrenirler. Toplum içinde paylaşımcı olup, kendi yeteneklerini sergileyerek psikolojik doyuma ulaşırlar.

KFK İlkokulu’nun Hedefleri:

? Kendi kültürüne ve farklı kültürlere değer veren

? Dünya vatandaşlarıyla çalışmaya açık olan

? Canlıların haklarını koruyan

? Gelişime ve değişime olumlu bakan

? Dünya’ya ve sahip olunan kaynaklara saygı duyan

? Problemleri çözmek için yaratıcı yöntemler geliştiren

? Dünya vatandaşı olmak için yabancı dil öğrenimine önem veren

? Yardımlaşan

? Sanat, spor ve teknolojiyi hayatının bir parçası yapan

? Sorumluluk sahibi dijital vatandaş olabilmek içinteknolojik dünyayı araştıran

? Evrenin bilimsel özelliklerini keşfetmeye meraklı bireyler yetiştirmek.

Kadriye Faik Koparan İlkokulu (KFK) Müdürü Onur Değirmenci, okullarını ve yönetim olarak eğitime yaklaşımlarını şöyle özetliyor: “Okul ikliminin oluşmasını belirleyen öğretmen, öğrenci, veli ve çevre birlikteliğini daha verimli kılabilmek adına okulumuzda farklı çalışmalar yürütülmekte ve yürütülen bu çalışmalar sonucunda da olumlu gelişmeler sağlamaktayız. Okulumuzda sosyal sorumluluk adına da çeşitli çalışmalar yürütülmekte olup; ülkemizin insanıyla, doğasıyla, hayvanıyla bir bütünlük içinde iyiye, güzele, doğruya yönelmesine, biz de KFK ailesi olarak katkı sunabilmek adına çaba sarf ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, ülkemizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur.”

Kadriye Faik Koparan İlkokulu Müdürü Onur Değirmenci

KFK İLKOKULU İSTİYOR Kİ;

Sevgi, saygı ve hoşgörü herkesin ortak değeri olsun. Toplumsal yaşamın her alanında herkes hukukun üstünlüğüne inansın. Okullarda öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin. Öğrenenler, öğrendiklerini kendisi, ailesi, milleti ve tüm insanların yararı için kullansın. Okulda öğrenen ve öğretenler değişime ve gelişime açık olsun. Okulda çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun. Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın. Her bireyin eşit olduğunu tüm veli, öğrenen ve öğretenler bilsin. Herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.