MÜKEMMELLİĞİN KIYISINDA FİNLANDİYA EĞİTİM EVİ

8.1.2020 17:38:12 EĞİTİM

 

Finlandiya’nın eğitim sistemi bugün dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkeler sıralamasında yer alıyor. 

 

Çocuklar doğaları gereği yetişkinliğe kadar yeni şeyler öğrenmek ve çevrelerindeki dünyayı keşfetmek için öğrendiklerini deneyimlemeye yatkındır. Finlandiya eğitim sistemi, çocukların bu doğal merak yöntemiyle öğrenme stratejisini, hem eğitim planlamasının hem de müfredatın merkezine kuruyor.

Finlandiya, dünya standartlarında eğitimin evi olarak kanıtlanmış bir sicile sahip. Okullar eşitlikçi, iyi kalitede evrensel eğitim ilkesine dayandırılıyor. Finlandiya okullarındaki en başarısız ve en başarılı öğrencilerin öğrenme açığı dünya üzerinde en dar olanlardan bir tanesi.

İşinde son derece başarılı ve uzman olmuş öğretmenler eğitimin temel taşı

Finlandiya’da öğretmenler sadece kendi alanlarında değil aynı zamanda öğretme ve öğrenmede de uzman. Öğretmenlerin çocukları daha iyi anlayabilmeleri için özel olarak pedagoji eğitimi veriliyor. Öğretmenler asla tek düze düşünmüyor ve tek düze öğrenci istemiyor. Bunun için farklı öğrencilerin farklı öğrenme kapasitelerine göre hazırlanmış bir eğitim programı uygulanıyor.

Finlandiya’da öğretmenlerin mesleklerini yapabilmeleri için alanlarında yüksek düzeyde yetkinliklerinin olduklarını kanıtlayan belgeye sahip olmaları gerekiyor. 

Finlandiya’da okul içi eğitimden, okul dışı eğitime kadar tüm çalışmalarda en gelişmiş teknolojik sistem ile eğitim veriliyor. Temel amaç teknolojiyle iç içe, bağımsız, üretken, ilham sahibi ve verimli öğrenciler yetiştirilebilmek. Bu sayede öğrencilerin asıl yatkın olduğu alanlar yani gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmak da kolaylaşıyor.

SİSTEMİN BAŞARISI

1- Mükemmel Öğretme Taktiği

Finlandiya eğitim sisteminin en iyi eğitim sistemlerinden biri olması sadece araştırmaya dayalı ve öğrenmeye yönelik yenilikçi yaklaşımın sonucu değil. Finlandiya’da öğrenciler günde sadece 4 saat ders yapıyor, küçük olanlar sadece oyun sistemiyle öğreniyor, sınav yapılmıyor ve yapılsa dahi bile sonuçlar asla öğrenciye söylenmiyor. Bu kombinasyon, mükemmel müfredat ve birinci sınıf öğrenme ortamlarının ve süreçlerin oluşturulmasını destekliyor.

Finlandiya eğitim sistemi test ve sınav sistemini tamamen reddeden bir eğitim sistemine sahiptir. Bireyin gerçek başarısı sınavda işaretlediği bir kutucuğa göre belirlenmiyor ve gerçek zekadan ziyade anlık zekayı ortaya çıkaran sınav sistemi kesinlikle reddediliyor. Finlandiya eğitim sistemi sınav sistemiyle yenilikçi, üretken ve bağımsız bireyler ortaya çıkarmanın mümkün olmadığını savunur.

2- Öğretmen Kalitesi Eşittir Eğitim Kalitesi

Finlandiya’da öğretmenlik mesleği toplumun en gözde mesleklerinden bir tanesi. Öğretmenler mastır derecesi alanlar arasından özel olarak seçiliyor. 

Lise mezunları arasında öğretmenlik için müracaat edenlerin ancak yüzde onu öğretmen yetiştirme programlarına kabul ediliyor.

Finlandiya’da öğretmen olabilmek için üç aşamalı bir testten geçmek zorunlu ve bu aşamalar arasında mülakat, ders anlatmak gibi bölümler de var. Finlandiya’da öğretmenlerin gelir düzeyi oldukça iyi.

Yüksek kaliteli eğitim, mesleki özgürlük ve güven başarının bileşenleridir. Finlandiya’daki öğretmenler yüksek lisans ve pedagojik niteliklere sahip kişilerdir. En başarısız öğrenciyi bile en iyi seviyeye getirebilecek kadar azimli olan Finlandiya öğretmenlerinin en temel prensibi eğitimde fırsat eşitliği olması. Öğretmenler diplomalarını aldıktan sonra öğrenmeyi bırakmıyorlar, haftada en az 2 saat öğretmenlerin eğitim performanslarını arttırmaları için eğitim almaları zorunlu.

Fin eğitim sistemine büyük başarı kazandıran unsurlardan biri de özel eğitime ihtiyaç duyan fiziksel-zihinsel engelli öğrencilerin ve öğrenme güçlüğü çekenlerin de diğer çocuklarla aynı okulda okuması. Böylece engelli çocukları sosyal hayata dahil ediyorlar ve tek bir çocuğu bile kaybetmeyi göze almıyorlar. Okulda tek bir engelli çocuk bile varsa sınıf açmak zorundalar, bu sınıflarda en fazla 10 öğrenci ve ihtiyaca göre 2 öğretmen oluyor. 

3- Katı kural ve Disipline Etme Yok

Eğitimde korku değil özgürlük öne çıkıyor. Öğretmenler “yapma” demek yerine farklı fikirleri ifade etmeleri için öğrencilerini cesaretlendiriyorlar. Sınıf düzeninde de bu görülebiliyor; okullar öğrencilerin rahat edebileceği şekilde tasarlanıyor. Sınıflarda yaparak- yaşayarak öğrenme modeline uygun alanlar mevcut. Binaların fiziksel özellikleri öğrencilerin evdeymiş gibi rahat etmelerini sağlayacak şekilde düşünülüyor. Hatta öğrenciler daha rahat oturabilsin diye pilates topunu sıra olarak bile kullanabiliyorlar ve dersin akışını bozmamak kaydıyla sınıf içinde diledikleri gibi dolaşabilme özgürlüğüne sahipler. Eğer bir sınıftan hiç ses çıkmıyorsa ve öğrenciler sıralarında oturup hiç kalkmıyorsa o öğretmen soruşturmaya alınıyor. Çünkü Finlandiya eğitim sisteminde ders anlatan bir öğretmen yok, hep birlikte etkinlik yapan sınıflar var.

Okulun ilk altı yılında hiçbir şekilde öğrencilere asla not verilmiyor ve öğrenciler ilk sınavlarına 16 yaşında ülke genelindeki bir sınavda giriyorlar. Finlandiya eğitim sisteminde öğrenciler okul içerisindeki bütün görevleri ortaklaşa olarak yapıyorlar ve okul içinde hizmetli yok. Bu da öğrencileri ileri yaşama hazırlama açısından çok önemli bir adım.

Finlandiya’da öğrenciler birinci sınıftan itibaren okula yürüyerek ya da bisikletle gitmeye başlıyorlar. Özel durumlar haricinde çocuklar okula aileleri tarafından götürülmüyor.