SESSİZLİĞİN SESİ OLAN EĞİTİMCİLER YEDİTEPE ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ’NDE

10.1.2020 17:59:20 EĞİTİM

Engelleri aşan, toplumun ve bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini en yüksek seviyede gerçekleştiren bir eğitim kurumu olan Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi ilkelerini şöyle sıralıyor:

- İşitme engelli öğrencileri; hiç kimseye bağımlı kalmadan, kendi kendine yaşamını devam ettirebilecek yeterliliğe sahip, bir mesleği olan, kendi mesleğiyle geçimini sağlayabilen, düşünen, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, toplumda yer sahibi bireyler olarak yetiştirmek.

- Toplumun milli ve manevi değerlerini bilen ve sahiplenen, saygılı, ahlaklı, sorumluluk sahibi, bilinçli bireyler olmalarını sağlamak.

-Ortaöğretim çağındaki öğrencilere seviyelerine uygun ortak bir genel kültür vermek. Onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıtma, çözüm yollarını arama ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak.

- İş ve hizmet alanlarının ihtiyacı olan teknik eleman yetiştirmek.

- Çevrenin eğitim ihtiyacını karşılamak, okulda yapılan meslek eğitimini iş ve hizmet hayatının gerektirdiği koşullarda gerçekleştirmek. Bunun için 3308 sayılı kanun gereği ilin sanayi ve iş yeri şartlarını en iyi şekilde değerlendirerek uygun olan işletmelerde meslek eğitimi  uygulaması yapmak.

-Temel eğitime dayalı olarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, yönetmeliğinin amacı doğrultusunda  4  yıllık meslek eğitimi vererek öğrencileri hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlamak.

 

Tarihsel Gelişimi… 2001-2002 eğitim öğretim yılında Yeditepe İşitme Engelliler İlköğretim Okulu bünyesinde “Yeditepe İşitme Engelliler Meslek Lisesi” olarak açılmış olup öğrenciler, o tarihlerde meslek derslerini çevre meslek liselerinden kaynaştırma eğitimi yoluyla, genel kültür derslerini ise okulda almaya başladı. 2010’da “Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi” adıyla ilköğretim okulu bünyesinden ayrılarak müstakil bir okul olarak yapılandırıldı. 2011’e kadar ilköğretim ve lise aynı binada eşzamanlı olarak eğitim öğretime devam etti. 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren Yeditepe İşitme Engelliler İlköğretim Okulu kapatılarak okul binası Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi’ne tahsis edildi. Okul işitme engelli ilköğretim okullarından mezun olan öğrencileri, İl Özel Eğitim Hizmetleri Komisyonu tarafından yönlendirilen öğrencileri ve Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okula yerleştirilen öğrencileri kabul ediyor.

 

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi, işitme engelli öğrencileri sosyal ve kültürel yeterliliğe sahip, düşünen ve problem çözme yeteneği gelişmiş, önüne çıkan tüm engelleri aşabilen, teknolojiyi kullanabilen, araştıran, sorgulayan, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, nitelikli bir meslek sahibi olan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özüne sindirebilmiş bireyler olarak yetiştiriyor.

 

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde Bulunan Dallar ve Alanlar:

Üç alanda eğitim veriliyor:

1. Bilişim Teknolojileri Alanı

a) Web Tasarımcılığı Dalı

2. Moda Tasarım Teknolojileri Alanı

a) Hazır Giyim Model Makineciliği Dalı

3. Yiyecek – İçecek Hizmetleri Alanı

a) Pastacılık Dalı

b) Mutfak Dalı

 

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde 20 yatılı kız öğrenci, 129 gündüzlü öğrenci bulunuyor ve pansiyonlu bir okul olarak da eğitim veriyor,

Öğrenciler, mezun olduğunda alanında yetkin birer eleman olarak işe başlayabiliyorlar. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi İşitme Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu’na ve çeşitli üniversitelerin yetenek sınavlarıyla kontenjan dahilinde YGS puanıyla girebiliyorlar.

Engelleri aşarak başarıya ulaşmanın zorlu yolunda öğrencilerin yol arkadaşları olan eğitimciler, işlerinin diğer meslektaşlarına göre daha zor olduğunu biliyorlar. Zorlukların başarıyla taçlandırıldığı eğitim kurumunda Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Turgut Yılmaz ve meslektaşları, okullarının değerine değer katmanın her yolunu deneyerek çalışmalarını sürdürüyorlar.

 

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Turgut Yılmaz okullarını şöyle değerlendiriyor: “Okulumuz 2001-2002 eğitim yılında Bozhane köyünden Kadıköy’e, daha sonra Ataşehir ilçe olunca Ataşehir’e bağlanmıştır. Bünyemizde daha önce ilköğretim ve mesleki teknik eğitim okulu birlikteydi. 2011’de ilköğretim kısmı kapanıp Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi olarak devam etmiştir. Okulumuz 18 derslik olup, lojman ve kız pansiyonunun yanında şu an bilişim teknolojileri, giyim üretim teknolojisi ve yiyecek içecek hizmetleri olarak 3 alanda eğitime devam etmektedir.

Ayrıca, okulumuz öğrencile - ri Avrupa Birliği projesi kap - samında 2019-2020 eğitim öğretim yılında alanlarıyla ilgili olmak üzere Budapeş - te, Prag ve Viyana olmak üzere 2 hafta süreyle eğitim stajı yapacaklar. Okulumuz gezi, kermes gibi çeşitli or - ganizasyonlarla da adından sürekli bahsettirmekte, ilçe ve il düzeyinde düzenlenen birçok faaliyetlere davet edilmektedir. Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi idareci, öğretmen ve diğer çalışanlarımızla oku - lumuzun değerine değer katarak işitme engellilerin mesleki teknik eğitimde ge - rekli olan konumuna ulaş - masını sağlamak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizlere gerekli desteklerini sağlayan Ataşehir Kaymaka - mımız İsmail Hakkı Ertaş ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Mü - dürümüz Ertuğrul Bilican’a göstermiş oldukları maddi ve manevi desteklerinden dolayı da ayrıca teşekkürle - rimizi sunarız.” 

 

Okulumuzun hedefleri şunlardır:

1. Yüksek öğrenime öğrenci yetiştirerek işitme engellilerin yüksek öğrenime giden sayısını artırmak.

2. Mezun öğrencilerimizden yükseköğretime gidemeyenleri sektöre ara eleman olarak yerleştirmek.

3. AB projelerine öğrencilerimizi göndererek AB uyumunda ülkemizdeki işitme engelli bireylere uyum sağlatmak.

4. Öğrencilerimizi yurt içi ve dışı işitme engelliler bilgi ve sportif yarışmalarına katarak sosyal gelişimini sağlamak.

 

BAŞARILAR… Öğrencilerin katıldıkları spor etkinlik ve müsabakalarında;

• Atletizm alanında, İstanbul ili birinciliği - Türkiye birinciliği

• Voleybol alanında, İstanbul ili birinciliği - Türkiye üçüncülüğü

• Basketbol alanında, İstanbul ili birinciliği - Türkiye üçüncülüğü

• Uzun atlama, Türkiye üçüncülüğü

• Masa tenisi alanında, Ataşehir ilçe ikinciliği - İstanbul ili birinciliği - Türkiye ikinciliği

• Halk oyunlarında, İstanbul ili birinciliği - Türkiye birinciliği

• Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali kapsamında çeşitli dallarda düzenlenen yemek yarışmalarında 4 altın madalya

• Üsküdar Üniversitesi “Davranış Bilimleri Festivali Fikirlerini Yarat” yarışmasında üçüncülük ödülü ve mansiyon ödülü

• Okul, Yeditepe Mim Atölyesi’nin hazırladığı “BAVUL” isimli oyun, 25 Mayıs 2018’de 23. kez düzenlenen “Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali”ne katılarak “En iyi Topluluk” “En iyi Oyuncu” ve “Övgüye Değer Oyuncu” dallarında toplam 3 ödül aldı.