Özel Okulların Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu

3.1.2020 22:20:26 GÜNDEM

Türkiye'de ve Ataşehir’de Özel Okulların Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu

Bu yazı dizisindeki amacımız Türkiye’de ve Ataşehir’de özel okulların tarihsel gelişimi, sayısı, niteliği, bugünkü koşulları ve gelecek yıllarda bizleri bekleyen durumları hakkında özet bilgilerle durum analizi yaptıktan sonra, eğitimdeki genel sorunlarla birlikte özel okulların sorunlarına da çözüm yolları aramaktır.

Özel Okulların Tarihsel Gelişimi; 1884’te açılan “Şems-ül Maarif” ilk Türk özel okulu olma özelliğini taşımakla birlikte özel sektör tarafından özel öğretim kurumu açmanın yasal alt yapısı 1961 Anayasası ile oluşturulmuş ve “Özel Öğretim Kurumları Kanunu” ancak 1965 yılında çıkartılabilmiştir. Tarihsel süreçte sürekli değişen yönetmelikler ilk, orta ve lise eğitimlerinin isim, içerik ve işleyişlerinde bazı değişikliklere yol açmış; müfredatların değişmesi ile birlikte eğitimin içeriği ve kazanımları da değişmiştir. Tüm bu değişimlere uyum sağlamak için özel eğitim kurumları da bu değişim ve dönüşüm aşamalarından geçmek zorunda kalmıştır. Uzun yıllar boyunca özel okulların eğitim sistemimizdeki oranı %2 civarında seyretmiş olsa da, başarılı, kaliteli ve etkin eğitim ile ön plana çıkan özel okulların genel okullar içindeki payının artması 2000’li yılların başlarında başlamış ve MEB 2015-2019

Stratejik Planında girişimcilerin ve velilerin desteklenmesi kararının alınmasıyla birlikte olağanüstü bir hızla %25’lere kadar gelmiştir. Tabii burada telaffuz edilen %25’lik oran resmi-özel okul sayısı olup, öğrenci sayıları dikkate alındığında bu oranın ancak %8’lerde olduğu görülmektedir.

Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere Türkiye’de özel okul binası açma oranının tatmin edilir bir düzeye gelmiş olmasına rağmen, okul kontenjanlarının doluluk oranının % 50’ler civarında olması nedeniyle öğrenci sayılarının istenen seviyede olmadığı görülmektedir.

Ataşehir ilçesindeki rakamlara baktığımızda ise durumun her iki alanda da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 2000’li yılların başında özel okul binası
oranı % 5 civarında ve öğrenci sayısıoranı % 2 civarında iken, özellikle 2008 yılında ilçe olduktan sonraki süreçte her yönden cazibe merkezi haline gelen Ataşehir’de eğitim alanında da ciddi gelişmeler olmuştur. Güncel sayılara baktığımızda okul binası oranında özel okullar lehine %200‘lük (74 resmi okul – 187 özel okul), öğrenci sayılarında ise %10’luk bir oran elde edildiği görülmektedir. (Resmi okul öğrenci sayısı, 57985; özel okul öğrenci sayısı, 22214)

Bir sonraki yazımızda özel okulların nitelikleri konusunda görüşmek dileğiyle…

AHMET ÖZGENÇ KİMDİR?

08.08.1971 tarihinde Almanya’da doğdu. İlk ve Ortaokulu Almanya’da okuduktan sonra 1989 yılında Trabzon Araklı Lisesi'nden mezun oldu. Sırasıyla Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni bitirdi. 18.03.1996 tarihinde Üsküdar Orhan Seyfi Orhon İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak göreve başladı. Aynı okulda 6 yıl müdür yardımcılığı ve Siteler İlköğretim Okulu'nda 5 yıl okul müdürlüğü yaptıktan sonra 05.08.2008 tarihinde Ataşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine başladı. Halen Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.