Çocuğunuzu Hayata Hazırlarken Hayvan Sevgisini Unutmayın!

5.1.2020 20:22:23 HAYAT

Sevme ve sevilme ihtiyacı bütün canlılarda doğumdan itibaren başlar. Çocuk doğduğunda annesinden aldığı sevgi, en temel başlangıçtır. Büyüdükçe bu ihtiyaç anneden dış çevreye kaysa da, sevme ve sevilme ihtiyacı bitmeden büyüyerek devam eder. Sevgiyi, sadece insanın insanı sevmesi gibi daraltmamız uygun olmaz. Sevgi o kadar geniştir ki, her şeyi sevebiliriz; bir yiyeceği ya da saksıdaki çiçeği mesela… Ancak hayvan sevgisi, tüm bu sayılan duygulardan çok farklıdır; hissedilerek yaşanan bir sevgidir. Tıpkı bir annenin çocuğunu sevmesi gibi koşulsuz bir sevgi bağı oluşur.

Çocukların hayvan sevgisini kazanması, çocuğun psikolojik gelişiminde oldukça önemli bir etkiye sahiptir.

Çocuklar hayvan sevgisi sayesinde doğadaki diğer canlılara ve onların yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğini bilir. Çocuklar hayvan sevgisi ile aile dışındaki diğer insanları ve tüm canlıları koşulsuz sevmeyi öğreniyorlar. Onlara yardım ederken empati ve merhamet duyguları gelişiyor. Aynı zamanda sorumluluk duyguları da artıyor.

Hayvan bakımında görev paylaşımı

Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerekiyor. Çocuğun çıkar gözetmeden bir hayvanla sevgi bağı oluşturması ve sorumluluk alması onu hayata hazırlayarak anne babalara da önemli kolaylıklar sağlar.

Aile içinde hayvan sevgisinden uzak yetişmiş bir çocuğun gelecek yıllarÇocuğunuzuda bu sevgiyi kazanması her zaman kolay olmaz. Uzman doktorlar hayvanla birlikte büyüyen çocukların bilinenin aksine bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Evcil hayvanı olan çocuklar, olmayanlara oranla daha fazla kendi benliğine saygı göstermektedir. Evde evcil hayvanın bakımı ile ilgili görev paylaşımlarına çocuğun katılması, bu katılımın kabul edilmesi ve ödüllendirilmesi önemlidir. Çocuklara hayvan bakımı konusunda yaşına uygun görevler yüklenmesi ve bu görevleri çocuğun başarı ile tamamlamasına izin verilmesi, çocuğun kendini daha yetkin hissetmesine yardımcı olarak, onların özsaygı ve özgüven gelişimine katkı sağlayacaktır.

Kendi kararlarını kendi verebilen çocuklar

Evcil hayvanı olan çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde bir diğer önemli nokta, özerkliğin gelişimidir. Hayvan beslemek, çocuğun kendi kararlarını kendi verebilen bir birey olma becerisini arttırmaktadır. Özellikle çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde evcil hayvanı olan çocukların yaş itibariyle hayvanın bakımı ile ilgili konularda daha fazla sorumluluk alması, onların özerklik kazanımını desteklemektedir.

Evcil hayvan beslemek, çocukların sosyal becerilerinde de olumlu gelişme göstermektedir. Evde köpekle büyüyen çocukların, daha fazla sosyal yetkinliğe sahip davranışlar gösterdikleri ve yetişkinliklerin de bunu korudukları görülmektedir. Sosyal yetkinlik, çocukların sosyal gruplara girmesini kolaylaştırır. Böylece sosyal desteğin daha fazla hissedilmesine olanak sağlayarak stres azaltıcı bir etki yapar. Dolayısıyla, ruhsal sağlığına olumlu bir katkısı bulunmaktadır.


Sosyal zeka gelişiminin temelini oluşturan empati, çocukların evcil hayvan beslemesi ile geliştirilebilen bir beceridir. Hayvanla empati kurma ve onun ihtiyaçlarını anlama becerisi, aynı zamanda insanlarla empati kurma yeteneğini de geliştirmektedir. Evcil hayvanı ile doğru bir bağ kuran çocuğun empati yeteneği daha fazla gelişmektedir. Bu çocuklar yardımsever davranışları daha fazla göstermektedir. Çocuklarda empati gelişimi ne çeşit bir evcil hayvan beslendiğine göre de değişebilmektedir. Araştırmalar; çocukların köpek beslemesinin diğer hayvanları beslemeye oranla daha fazla empati geliştirdiğini ortaya koymaktadır.

Ataşehir’de çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayvan sevgisi, köpeklerle güvenli iletişim başlıklarında eğitimler düzenlenmektedir. “Birlikte Koruyalım, Birlikte Sevelim” isimli proje ile 35 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine eğitim verildi. Bu kapsamda geçici havyan bakımevine okul ziyaretleri kabul edilmekte ve hayvanlarla çocukların güvenli temas kurması sağlanmaktadır. Bu sayede hayvanlara nasıl yaklaşması gerektiğini bilen sevgi dolu bir nesil yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.