İYİ BİR MESLEK KAYGISIZ BİR GELECEK

8.1.2020 17:59:54 HAYAT

Millî Eğitim Bakanlığı meslek liseleri için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı hedefini belirledi. Önümüzdeki eğitim döneminde meslek liselerinin “patent, faydalı model ve tasarım” odaklı ilerleyeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bunun bir an evvel faaliyete sokulması için Millî Eğitim Bakanlığı’nın sürece destek olacağını, okullarda tanıtım ve eğitim programları düzenleyeceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan mesleki ve teknik eğitimde faydalı model ve patent farkındalığını artırmak için yapılabilecekleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda ülke genelindeki tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında patent ve faydalı model girişimi için tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin detayları belirlendi.

 

“PATENT SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ”

 

Türkiye’nin üreten ülke konumuna gelip dünya ile yarışabilir bir düzeye gelmesi için Mesleki ve Teknik Liseler çok önemli bir misyonu üstlenmiş durumda. Bunun için de patent sayımızın arttırılması gerekiyor. Ancak Türkiye son 10 yıl içerisinde sadece 29 patent ve faydalı model tescilleyebildi ve bu da Mesleki ve Teknik manada henüz istenilen seviyeye gelinemediğini gösteriyor.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer tescillenen patent sayısının çok az olduğunu ve okulların bu konuda yetersiz kaldığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bundan sonraki süreçte konunun üzerine dikkatle eğileceğini dile getiren Özer patent ve faydalı model için şu açıklamalarda bulundu; 

 

“Tüm okullarımızda patent, faydalı model ve tasarımın fikri mülkiyet açısından önemiyle ilgili farkındalığı arttırmak ve süreçle ilgili detaylı bilgilendirme yapmak istiyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimde ana odak konularımızdan birisi patent ve faydalı model kültürünün yaygınlaştırılması olacak. Tüm okullarımızda tanıtım ve eğitim programları uygulayacağız. Bu konuda Türk Patent ve Marka Kurumumuz da bizlere destek olacak.” 

 

“2020 PATENT VE FAYDALI MODEL GELİŞTİRME SÜRECİNDE ALTIN ÇAĞIMIZ OLACAK”

 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın mesleki ve teknik eğitimde yeni hedefler koyduğunu belirten Bakan Yardımcısı Özer 2020’de 100 patent ve faydalı model geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Son 10 yılda geliştirilen 29 patent ve faydalı model söz konusu olduğundan 100 rakamının ilk bakışta çok büyük göründüğünü dile getiren Özer, “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın tarihi, deneyimi ve yetkinlikleri göz önüne alındığında rahatlıkla gerçekleştirebileceğimiz bir hedef olarak görüyorum. Zaten bakanlık olarak tüm okullarımızı ve özellikle bu konuda mesafe alan okullarımızı ürün geliştirme ve başvuru süreçlerinde destekleyeceğiz. Ortaöğretimde bu kültür geliştikçe yükseköğretimde de sürekliliği sağlayacağız” dedi.

 

AVANTAJLI OKULLAR MESLEK LİSELERİ

 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim eğitimi veren mesleki ve teknik liseler, diğer ortaöğretim kurumlarının aksine sadece teoride değil pratikte de öğrencileri iş hayatına hazırlıyor. Mesleki ve teknik liseler öğrencilerin tercih ettikleri alanlara yönelik el becerileri kazanmalarını da sağlıyor.

Bünyesinde sağlık, spor, ticaret, turizm, tarım, güzel sanatlar gibi birimleri bulunduran mesleki ve teknik liselerde öğrencilere zorunlu derslerle beraber mesleki dersler de veriliyor. Günümüzde meslek liselerine karşı özellikle ebeveynler tarafından önyargı ile yaklaşılabiliyor. İyi bir meslek, mesleğini doğru şekilde icra etmek ve iyi bir gelecek, sıralaması düşünüldüğünde meslek liselerinin önemi devreye giriyor.

HEM TEORİ HEM UYGULAMA

 

Öğrenciler bir yandan eğitim ve öğretim hayatlarına devam ederken, bir yandan da okulların sağlamış olduğu staj imkânıyla mesleklerini iş yerlerinde öğrenebiliyorlar.

Öğrencilerin sosyal güvence kapsamında erkenden sigortaları başlıyor. 

Eğitim öğretim yıllarında bir meslekte uzmanlaşan öğrenciler, mezun olduklarında normal liselerde okuyan öğrencilere göre daha çabuk ve daha kolay iş bulabiliyor. 

Meslek lisesinden mezun olduklarında diplomanın yanı sıra İş Yeri Açma Belgesi’ne de sahip oluyor. 

 

MESLEKİ VE TEKNİK LİSEYE GİDEMEYENLER İÇİN “METEM” DEVREYE GİRİYOR

 

METEM mesleki eğitim merkezleri çıraklık eğitimi esasına göre eğitim veren kurumlardır. Okul sistemi dışında bulunan gençlere temel meslek eğitimi verme maksadıyla kurulan METEM’le, iş hayatı içinde olup 14-18 yaş grubundaki gençleri eğitim süreci içerisinde sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak mümkün.

METEM’in en temel amacı 14-18 yaş arasında bulunan ve eğitim sürecinden uzak olan gençlerin, işyerlerinde öğrenilemeyen iş ve işlemleri ders araç ve gereçleriyle zenginleştirilmiş laboratuvar ve atölyelerde öğrenmelerini sağlamak.

METEM’li olabilmek için ilköğretim mezunu olmak yeterli. İlköğretimi bitiren, sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen, 14 yaşın üzerindeki bireyler, yasaların diğer öğrencilere tanımış olduğu tüm haklardan yararlanabiliyor. Ayrıca okudukları süre içerisinde SGK primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Mesleki eğitim merkezinde eğitime devam eden öğrenciler aynı zamanda açık öğretim lisesine kaydını yaptırarak liseyi de bitirebiliyor. Yine aynı şekilde diğer ortaöğretim kurumlarını bitiren öğrenciler gibi üniversiteye de gidebiliyor.